طراحی سرخ

بهترین سایت سفارش و طراحی پرسپولیس

طراحی سرخ

بهترین سایت سفارش و طراحی پرسپولیس

طراحی سرخ

می نویسم برفراز اسمان پرسپولیس قرمزترین عشق جهان
می نویسم بر فراز کوه بلند پرسپولیس فرمانروایی سربلند
می نویسم بر سر اب روان پرسپولیس تیم همیشه قهرمان
می نویسم بر شقایق های سرخ بر پرسپولیس گلزاری از گلهای سرخ

بایگانی
آخرین مطالب

شما ابتدا برای پرداخت هر کدام ، باید یکی رو با قیمت خواسته شده پرداخت کنید.سپس در پایان از پرداخت خود عکس گرفته و برای ما بفرستید تا ما عکس را برای شما بسازیم.


*ساخت عکس با اسم شما و بازیکنان رایگان است که فقط از طریق تماس آن را دریافت کنید.*


سفارش عکس بازیکنان با عکس خودتان 1000 تومان (بزودی)


سفارش بسته استیکر هر بسته 10 تایی 7000 تومان


ساخت یا سفارش و زیبا و طراحی عکس فوتبالیستها فقط 2000 تومان(بزودی)


نکته مهم: * باز هم میگم پس از پرداخت از فیش خود عکس بگیرید و از تلگرام به ربات @Numbersupport_bot بفرستید*