طراحی سرخ

بهترین سایت سفارش و طراحی پرسپولیس

طراحی سرخ

بهترین سایت سفارش و طراحی پرسپولیس

طراحی سرخ

می نویسم برفراز اسمان پرسپولیس قرمزترین عشق جهان
می نویسم بر فراز کوه بلند پرسپولیس فرمانروایی سربلند
می نویسم بر سر اب روان پرسپولیس تیم همیشه قهرمان
می نویسم بر شقایق های سرخ بر پرسپولیس گلزاری از گلهای سرخ

بایگانی
آخرین مطالب

تا الان هنوز هیچ اخباری در این صفحه درج نشده است